Những C�u Tục Ngữ Phổ Biến Từ Khắp Nơi Tr�n Thế Giới Với � Nghĩa

Author:   Amrahs Hseham
Publisher:   Mds0
ISBN:  

9798224033508


Pages:   314
Publication Date:   16 February 2024
Format:   Paperback
Availability:   In Print   Availability explained
This item will be ordered in for you from one of our suppliers. Upon receipt, we will promptly dispatch it out to you. For in store availability, please contact us.

Our Price $42.21 Quantity:  
Add to Cart

Share |

Những C�u Tục Ngữ Phổ Biến Từ Khắp Nơi Tr�n Thế Giới Với � Nghĩa


Add your own review!

Overview

"Bắt tay v�o một cuộc h�nh tr�nh hấp dẫn xuy�n qua tr� tuệ của mọi thời đại với ""Những c�u tục ngữ phổ biến tr�n khắp thế giới c� � nghĩa"". - Bộ sưu tập khai s�ng n�y tập hợp một kho t�ng c�c c�u tục ngữ vượt thời gian từ c�c nền văn h�a kh�c nhau, mang đến những hiểu biết s�u sắc về trải nghiệm của con người. Đi s�u v�o thế giới tr� tuệ to�n cầu phong ph� khi bạn kh�m ph� những c�u tục ngữ từ c�c quốc gia trải d�i từ Afghanistan đến Zimbabwe. - Mỗi c�u tục ngữ giống như một cửa sổ nhỏ nh�n v�o nền văn h�a v� gi� trị cội nguồn của n�, mang đến c�i nh�n tho�ng qua về tr� tuệ tập thể của c�c thế hệ đ� qua. - Kh�m ph� những ch�n l� phổ qu�t được g�i gọn trong những c�u n�i ngắn gọn n�y, từ tầm quan trọng của sự chăm chỉ v� t�nh ki�n tr� đến gi� trị của cộng đồng v� l�ng nh�n �i. - Cho d� bạn đang t�m kiếm nguồn cảm hứng, sự hướng dẫn hay đơn giản l� sự hiểu biết s�u sắc hơn về thế giới xung quanh, những c�u tục ngữ n�y chắc chắn sẽ g�y được tiếng vang. Từ c�u tục ngữ Albania k�u gọi ch�ng ta bước l�n những bậc thang dẫn đến th�nh c�ng như con đại b�ng, đến tr� tuệ Việt Nam đề cao gi� trị của việc du lịch v� học tập, mỗi c�u tục ngữ đều đi k�m với � nghĩa của n�, gi�p bạn hiểu th�m về bối cảnh văn h�a của n�. ""Những c�u tục ngữ phổ biến tr�n khắp thế giới c� � nghĩa"" kh�ng chỉ l� một cuốn s�ch; đ� l� một h�nh tr�nh kh�m ph�, t�n vinh sự đa dạng văn h�a v� l� minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của tr� tuệ con người. V� vậy, h�y mở c�c trang của n� v� để tr� tuệ của thế giới hướng dẫn bạn tr�n h�nh tr�nh kh�m ph� bản th�n v� gi�c ngộ."

Full Product Details

Author:   Amrahs Hseham
Publisher:   Mds0
Imprint:   Mds0
Dimensions:   Width: 15.20cm , Height: 1.80cm , Length: 22.90cm
Weight:   0.463kg
ISBN:  

9798224033508


Pages:   314
Publication Date:   16 February 2024
Audience:   General/trade ,  General
Format:   Paperback
Publisher's Status:   Active
Availability:   In Print   Availability explained
This item will be ordered in for you from one of our suppliers. Upon receipt, we will promptly dispatch it out to you. For in store availability, please contact us.

Table of Contents

Reviews

Author Information

Tab Content 6

Author Website:  

Customer Reviews

Recent Reviews

No review item found!

Add your own review!

Countries Available

All regions
Latest Reading Guide

wl

Shopping Cart
Your cart is empty
Shopping cart
Mailing List