Llaw y mwnci / The Monkey's Paw: Tranzlaty Cymraeg English

Author:   William Wymark Jacobs ,  Tranzlaty
Publisher:   Tranzlaty
ISBN:  

9781835662687


Pages:   42
Publication Date:   27 October 2023
Format:   Paperback
Availability:   In Print   Availability explained
This item will be ordered in for you from one of our suppliers. Upon receipt, we will promptly dispatch it out to you. For in store availability, please contact us.

Our Price $21.09 Quantity:  
Add to Cart

Share |

Llaw y mwnci / The Monkey's Paw: Tranzlaty Cymraeg English


Add your own review!

Overview

"Mae'r rhai sydd â phrofiad yn cael tawelwch amdanynt those with experience have a quiet about them Roedd y milwr yn ystyried yr ieuenctid yn dawel the soldier calmly regarded the youth ""Rwyf wedi cael fy nymuniadau,"" meddai, yn dawel ""I've had my wishes,"" he said, quietly a throdd ei wyneb blotiog yn wyn bedd and his blotchy face turned a grave white ""A ydych chi wir wedi cael y tri dymuniad?"" ""And did you really have the three wishes granted?"" ""Roedd fy nymuniadau yn cael eu caniatáu,"" cadarnhaodd y rhingyll-mawr ""I had my wishes granted,"" confirmed the sergeant-major 'Oes unrhyw un arall yn dymuno?' gofynnodd yr hen wraig ""And has anybody else wished?"" asked the old lady ""Roedd gan y dyn cyntaf ei dri dymuniad,"" oedd yr ateb ""The first man had his three wishes,"" was the reply ""Dydw i ddim yn gwybod beth oedd y ddau ddymuniad cyntaf"" ""I don't know what the first two wishes were"" ""Ond y trydydd dymuniad oedd am farwolaeth"" ""but the third wish was for death"" ""Dyna sut ges i'r mwnci yn llaw"" ""That's how I got the monkey's paw"" Roedd ei thars wedi mynd yn ddifrifol iawn His tones had gotten very grave Cwympodd hush tywyll ar y grŵp a dark hush fell upon the group"

Full Product Details

Author:   William Wymark Jacobs ,  Tranzlaty
Publisher:   Tranzlaty
Imprint:   Tranzlaty
Dimensions:   Width: 12.70cm , Height: 0.30cm , Length: 20.30cm
Weight:   0.045kg
ISBN:  

9781835662687


ISBN 10:   1835662684
Pages:   42
Publication Date:   27 October 2023
Audience:   General/trade ,  General
Format:   Paperback
Publisher's Status:   Active
Availability:   In Print   Availability explained
This item will be ordered in for you from one of our suppliers. Upon receipt, we will promptly dispatch it out to you. For in store availability, please contact us.

Table of Contents

Reviews

Author Information

Tab Content 6

Author Website:  

Customer Reviews

Recent Reviews

No review item found!

Add your own review!

Countries Available

All regions
Latest Reading Guide

wl

Shopping Cart
Your cart is empty
Shopping cart
Mailing List