Przywodztwo z Synercube: Dynamiczna kultura przywodztwa w dazeniu do doskonalosci

Author:   Anatoly Zankovsky ,  Christiane Von Der Heiden
Publisher:   Springer Fachmedien Wiesbaden
Edition:   1st ed. 2019
ISBN:  

9783662582343


Pages:   243
Publication Date:   06 May 2019
Format:   Hardback
Availability:   Manufactured on demand   Availability explained
We will order this item for you from a manufactured on demand supplier.

Our Price $90.54 Quantity:  
Add to Cart

Share |

Przywodztwo z Synercube: Dynamiczna kultura przywodztwa w dazeniu do doskonalosci


Add your own review!

Overview

Full Product Details

Author:   Anatoly Zankovsky ,  Christiane Von Der Heiden
Publisher:   Springer Fachmedien Wiesbaden
Imprint:   Springer Vieweg
Edition:   1st ed. 2019
Weight:   0.612kg
ISBN:  

9783662582343


ISBN 10:   3662582341
Pages:   243
Publication Date:   06 May 2019
Audience:   Professional and scholarly ,  Professional & Vocational
Format:   Hardback
Publisher's Status:   Active
Availability:   Manufactured on demand   Availability explained
We will order this item for you from a manufactured on demand supplier.
Language:   Polish

Table of Contents

Reviews

Author Information

Dr. h.c. Christiane von der Heiden (* 1982; z domu Thiele) studiowala Administracje Biz-nesu ze specjalnoscia Europejski System Zarzadzania w Wyzszej Szkole Nauk Stoso-wanych FHDW. W 2005 roku rozpoczela prace w firmie Mars, Inc. w dziale Sprzedazy i Marketingu. W 2009 roku podjela prace dla niemieckiego oddzialu firmy Grid International, Inc. Dzisiaj Christiane von der Heiden jest partnerem zarzadzajacym w Synercube GmbH i certyfikowanym konsultantem Synercube. Jest ekspertem we wspieraniu miedzynaro-dowych organizacji w procesach ksztaltowania postaw przywodczych i rozwoju zespolow. Prof. Dr. Anatoly Zankovsky (*1954) studiowal psychologie i otrzymal tytul doktora psy-chologii na Uniwersytecie Moskiewskim w 1985 roku. Prof. Zankovsky jest kierownikiem Wydzialu Psychologii Rosyjskiej Akademii Nauk. Obszar jego badan obejmuje selekcje personelu do Rosyjskiego Programu Kosmicznego, selekcje i szkolenia menedzerow, kul-ture i rozwoj organizacji, motywacje do pracy oraz opracowywanie i stosowanie testow. Od 2001 roku prof. Zankovsky jest kierownikiem Wydzialu Psychologii Moskiewskiego Panst-wowego Uniwersytetu Ekonomiki, Statystyki i Informatyki. Doradza znanym firmom w sprawach zwiazanych z rozwojem organizacji i zarzadzaniem zasobami ludzkimi. Prof. Zankovsky napisal 8 ksiazek oraz wiele artykulow na temat psychologii i zarzadzania.

Tab Content 6

Author Website:  

Customer Reviews

Recent Reviews

No review item found!

Add your own review!

Countries Available

All regions
Spring Reading Guide

 

Spring Reading Guide catalogue for book recommendations

Shopping Cart
Your cart is empty
Shopping cart
Mailing List